Data o znečištění a pochází z knihy Skoro jasno(pozn. jsou upravena).


 

Znečištění ovzduší

   Název smog vytvořil zkrácením slova smoke (kouř) a fog (mlha) londýnský lékař Harold A. Des Veaux v roce 1905. Nejvážnější smogová situace se odehrála v Londýně roku 1952. Pouhých 6 dnů vlivu tlakové výše způsobilo nárust koncentrací škodlivin, které stonásobně překračovaly obvyklé hodnoty. Na následky smogu zemřelo více než 4000 lidí. U nás nastala taková situace v lednu 1982. Tehdy zůstala 2 týdny nad střední a východní Evropou rozsáhlá tlaková výše. Koncentrace škodlivin byly srovnatelné s Londýnem v roce 1952. Dodnes je to nejhorší situace od roku 1970, kdy se u nás kvalita ovzduší sleduje.
   Smog vzniká když utichne vítr a vzduch se usadí. Přitom nastávají ideální chvíle pro zhoršování rozptylových podmínek. Pod teplotní inverzí se udržují všechny škodliviny - prach, kouř, výfukové plyny aj.Kouř a mlha tvoří dohromady smog, který je zřetelně patrný u velkých průmyslových měst. Rozlišujeme dva základní typy smogu:

Emise a imise nejsou slova, která by se mohla zaměňovat. Emise jsou příměsi nepřirozeného původu. Vznikají důsledkem chemických a fyzikálních procesů. Imise je ale množství znečišťujících příměsí, které přecházejí na příjemce. Emise se při nepříznivých rozptylových podmínkách drží nad zemí do 1000 m, při dobrých rozptylových podmínkách se škodliviny dostávají do vyšších pater - koncentrace škodlivin v ovzduší je nízká.
   Zvláštní imisní limity jsou stanoveny pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a přízemní ozón:

   
 

   Jaké bude počasí?

  Předpověď počasí naleznete také na těchto stránkách: