Data o teplotě a fotografie pochází z knihy Skoro jasno a ze stránek http://www.reklamnipredmety.cz/ (pozn. jsou upravena).

 
 

Teplota vzduchu

   Teplota vzduchu je asi jednou z prvních odborně sledovaných meteorologických veličin. Teploměr byl vynalezen na přelomu 16. a 17. století. Od roku 1775 se začaly provádět pravidelné záznamy. Jednou ze stanic, která začala evidovat již v roce 1775, bylo i pražské Klementinum.
   Z historie se dochovaly pranostiky, které charakterizují období, kdy se nějak zvlášť vyjímají teploty normálu, např. ledoví muži. Jedna z pranostik říká: "Pankrác, Servác, Bonifác - ledoví muži spalují ovoce i růži."
   Teplota charakterizuje tepelný stav hmoty. Hmota, která má teplotu vyšší než je teplota našeho těla, nazýváme teplou, naopak hmotu s teplotou nižší než je teplota našeho těla, nazýváme studenou.Základní jednotkou, která je i zařazena v mezinárodní soustavě SI, je Kelvin. Kromě této stupnice se používají i jiné. Nám známa stupnice Celsiova a v USA Fahrenheitova. Kelvin určil nulu(-273.15 °C) jako spodní hranici absolutní nulu (při absolutní nule se zastaví pohyb částic) a 273,16K jako horní hranici. Tato teplota je teplota trojného bodu. Celsius  určil nulu jako hranici tuhnutí ledu a horní hranicí vypařování vody v celém svém
objemu a určil ji jako 100°.Fahrenheit stanovil nulu jako rovnovážnou teplotu chladící směsi ledu, vody a salmiaku. Za horní hranici teplotu lidského těla a označil ji 96°. Pro převod stupňů Celsia na stupně Fahrenheita platí následující vzorec: C = ( F-32 ) / 1,8  naopak je to potom vzorec F = 1,8C + 32 .
   Teplota se měří v meteorologických bílých budkách s žaluziemi dva metry nad zemí. Uvnitř takové budky je hned několik teploměrů. Jeden měří běžnou teplotu vzduchu, další má čidlo vlhčené v destilované vodě a vlivem ochlazování z výparu vody ukazuje tzv. vlhkou teplotu. Obě teploty pak slouží k výpočtu tzv. rosného bodu. Další teploměry zaznamenávají maximální a minimální teplotu.
  Teplotní extrémy: Nejchladněji bylo v Česku 10.2.1929  v Litvínovicích. Byla naměřena teplota -42.2 °C. Nejtepleji bylo v Praze 27.7.1983. Teplota dosáhla 40.2 °C. Ve světě byla nejnižší teplota naměřena v Antarktidě. Propadla se až na neuvěřitelných -89,2 °C. Nejvyšší teplota byla naopak zaznamenána v Libyi., kde teplota dosáhla 57,7 °C. Největší denní výkyv byl zaznamenán v Browningu, v USA ve státě Montana, a to z 23.1. na 24.1.1916. Teplota zde klesla ze +7 °C na -49 °C. U nás byl největší denní výkyv z 31.12.1978 na 1.1.1979. Ochladilo se o 23,4 °C.
   
 

   Jaké bude počasí?

  Předpověď počasí naleznete také na těchto stránkách: