Data o radaru a fotografie pochází z knihy Skoro jasno a ze stránek ČHMÚ (pozn. jsou upravena).


 

Radar

   Radar byl vynalezen za druhé světové války, kdy sloužil k odhalování nepřátelských letadel. Pozorování letadel pomocí radaru ale občas komplikoval šum způsobený oblačností a srážkami. V meteorologii se začal radar využívat až  v 60. letech 20. století. Na území Československa byl první radiolokátor zprovozněn v roce 1969. Jednalo se o prototyp Tesla RM-2. Od té doby se radary neustále vyvíjely od ručního zpracování až k dnešnímu automatickému zaznamenávání.
   Meteorologický radar slouží k zjišťování výskytu srážek a srážkové oblačnosti do vzdálenosti 200 až 300 km. jejich funkce je založena na schopnosti vodních kapiček, vloček a ledových krystalků zpětně rozptylovat ("odrážet") radiovlny. Když se od kapek radiovlna zpětně rozptýlí, putuje zpět do radaru, který ji zpracuje. Radar tyto informace zpracuje téměř v reálném čase, ale již neodhalí kolik srážek z oblačnosti spadne. To se dá jen přibližně odhadnout. V České republice jsou postaveny dva meteorologické radary. Jeden je na kótě Praha v Brdech,  v provozu od roku 2000, druhý je na kótě Skalky na Drahanské vrchovině, v provozu od roku 1995. Radar veškerou oblačnost nezaznamená. Oblačností, která neobsahuje dostatečně velké srážkové částice, paprsek vyslaný radarem jen proletí. nebo také radar nevidí vysokou cirovitou oblačnost ani nízký stratus vznikající při teplotní inverzi.

<= Brdy  Skalky =>  
 

   Jaké bude počasí?

  Předpověď počasí naleznete také na těchto stránkách: