Data o klimatu pochází z knihy Skoro jasno, ze stránek http://zabavky.blog.cz/  a ze stránek http://www.postreh.com/ (pozn. jsou upravena).


 

Klima

   Slunce rozděluje své paprsky po Zemi nestejnoměrně. Záleží při tom na úhlu dopadu paprsků. Nejvíce energie tak dopadá na rovník. Proto zde každý den ve stejnou dobu prší. Tato oblast kolem rovníku se nazývá ekvatoriální. Toto pásmo je většinou tvořeno deštnými pralesy. Směrem od rovníku na sever a na jih je pás rovníkových monzunů, ve kterém se střídají jen dvě roční období - období dešťů a období sucha. Dalším pásem je pás tropický, ve kterém jsou většinou suché savany a pouště. Je zde velké kolísání teplot - v noci pod bodem mrazu a přes den nad 40 °C, protože zde je jen velmi málo oblačnosti, která by zabraňovala v noci vyzařování povrchu a přes den přehřívání. Tato oblast se vyznačuje nejvyššími teplotami na Zemi. Na tropický pás navazuje pás subtropický, ve kterém je již zimní počasí chladnější, ale letní je téměř stejné jako v tropickém pásmu. Dalším pásem je pás mírných zeměpisných šířek. V tomto pásu se nachází i naše republika. V tomto pásmu se nachází již čtyři roční období. Pásem mírných zeměpisných šířek je následován pásem subarktickým (na jižní polokouli subantarktickým). Tento pás se nachází okolo polárních kruhů, kde je téměř celý rok zmrzlá půda. Průměrná teplota je zde 10 °C. Posledním pásem je pás arktický (na jižní polokouli antarktický). Zde je po celý rok sníh a mráz a teplota téměř nikde nepřekročí nad nulu.
   Atmosféra hraje velkou roli v zemském klimatu. Atmosféra, spíše oxid uhličitý, který je v ní obsažen, funguje jako skleník. Po proniknutí slunečního záření do atmosféry putuje záření až k zemskému povrchu, od kterého se odrazí. V atmosféře je ale jeho velká část odražena zpět oxidem uhličitým. Říkáme, že v atmosféře funguje skleníkový efekt. Kdyby skleníkový efekt nebyl, byla by průměrná teplota na Zemi o 35 °C a život by na ní nemohl existovat. Globální oteplování, které je v současné době velmi diskutované téma je spojováno právě se skleníkovým efektem a neustálým zvyšováním oxidu uhličitého ve vzduchu. Je jisté, že se v příštích desetiletích oteplí, ale neznamená to, že se oteplí všude. Můžou být i místa, na kterých se ochladí.

   Jaké bude počasí?

  Předpověď počasí naleznete také na těchto stránkách: