Data a fotografie o katastrofách pochází z knihy Skoro jasno a ze stránek http://www.stareouholice.cz/ a http://www.astro.cz/ (pozn. jsou upravena).

 


Katastrofy

   Meteorologické katastrofy mají na svědomí zpravidla vydatné, někdy i prudké srážky a následné povodně, silný vítr, případně obojí. Mohou být spojeny s hurikány, bouřemi, tornády, zkrátka neobvyklými či méně častými úkazy. Jednou z katastrof je tropická cyklona, která má čtyři stádia:
1) tropická porucha - objevují se kupovité oblaky
2) tropická deprese - uzavřená kruhová cirkulace; rychlost větru 61 km/h
3) tropická bouře - rychlost větru 118 km/h.
4) hurikán (v Atlantiku), tajfun (v Pacifiku), cyklona (v Indickém oceánu), willy-willy (u Austrálie) - rychlost větru přes 300 km/h.
Takovéto hurikány mají průměr několik desítek až stovek kilometrů a tvoří jej několik spirálovitě uspořádaných pásů bouřkových oblaků.Uprostřed hurikánu je oblast klidu (oko tropické cyklony). Všechny tropické cyklony se řadí do pěti stupňů Saffir-Simpsonovy stupnice. Při stupni pět téměr žádná budova nezůstane stát. Mezi nejničivější hurikány patří Galvestonský hurikán z Texasu roku 1900, z nedávné doby Hurikán Mitch a Katrina a ještě například tajfun, který smetl silnou flotilu mongolského vládce Kublajchána v roce 1281.
   Tornádo a tropická cyklona není to stejné. Tornádo je proti tropické cykloně malý vír. Přesto bývá rychlost v tornádu vyšší než v tropické cykloně ( 400 km/h), ale vyskytují se jen pár desítek minut a mají daleko menší ničivé účinky.
Katastrofou můžou být ale i například silné lijáky (monzunové deště v Indii). Lijáky se mohou vyskytovat i v České republice, nejsou však tak silné jako v Indii. Potom mohou vzniknout i povodně. Ty se dělí na: povodně z přívalových srážek, které jsou krátké a voda se z nich nestačí v sáknout do půdy nebo odtéci, a povodně z dlouhotrvajících vydatných srážek, které mohou trvat až několik týdnů. K povodním z dlouhotrvajících vydatných se řadí i povodně na Moravě a ve Slezsku v roce 1997 a v Čechách v roce 2002. 

   Jaké bude počasí?

  Předpověď počasí naleznete také na těchto stránkách: