Data o historii meteorologie pochází z http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorologie (pozn. jsou trochu upravena). Historické fotografie jsou použity z knihy Skoro jasno.Stručná Historie

5000 př. n. l. - proběhla zemědělská revoluce, a tak se člověk stal závislým na počasí.
5. st. př. n. l. - byla vyvěšována tzv. parapegmata která obsahovala informace meteorologického rázu, hlavně o proudění („věž větrů“ v Athénách)
Okolo roku 1500 - Leonardo da Vinci sestavil hygrometr.
1606-1607 - Galileo Galilei a jeho žáci zkonstruovali kapalinové teploměry.
1644 - Jan Evangelista Torricelli sestrojil rtuťový tlakoměr.
1667 - Robert Hooke sestrojil anemometr.
1780 - Horace de Saussure sestrojuil vlasový vlhkoměr k měření vzdušné vlhkosti.
1820 - H.W. Brandes sestavil mapu tlaku vzduchu, jedná se o první synoptickou mapu.
1843 - Lucien Vidie sestavil aneroid.
1941 - během 2. světové války se rozvíjela radarová meteorologie.
v druhé polovině 20. století se začala rozvíjet družicová meteorologie.

  

 

   Jaké bude počasí?

  Předpověď počasí naleznete také na těchto stránkách: